dnes je 29.11.2022

Input:

Vysporiadanie dane z príjmov za zomretého živnostníka v roku 2022

24.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.08.1.3 Vysporiadanie dane z príjmov za zomretého živnostníka v roku 2022

Ing. Ján Mintál

Predovšetkým treba uviesť, že úmrtím daňovníka, ktorý vykonával podnikateľskú činnosť a poberal z nej príjmy podľa § 6 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej iba „zákon o dani z príjmov”) dochádza pre účely dane z príjmov k skončeniu poberania príjmov z podnikania. V nadväznosti na toto konštatovanie v zmysle § 17 ods.9 zákona o dani z príjmov platí, že za skončenie podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo prenájmu je okrem iných skutočností potrebné rozumieť aj skončenie poberania príjmov z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo poberania príjmov z prenájmu.

Vysporiadanie dane z príjmov za zomretého daňovníka sa realizuje aplikáciou úpravy jeho základu dane v zmysle § 17 ods.8 zákona o dani z príjmov, ktorú spolu s vyčíslením