dnes je 7.7.2022

Input:

Úvodník

14.6.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.04 Úvodník

Ing. Nadežda Fuksová

Vážení čitatelia,

v aktuálnom čísle časopisu Dane, práva a povinnosti sa venujeme problematike zaokrúhľovania platieb v hotovosti od 1. júla 2022. Túto zmenu zavádza novela zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách. Autorka článku Ing. Božena Jurčíková analyzuje jednotlivé zmeny v zákone, ktoré majú praktický dopad pre prax.

Jedná sa najmä o:

  • význam a cieľ zaokrúhľovania platieb vykonávaných v hotovosti,

  • zámer zrušiť 1 a 2 eurocentové mince v eurozóne,

  • legislatívna úprava zákona o cenách k zaokrúhleniu platby za tovar v hotovosti.

V článku okrem iného nájdete i spracovanie zmien v zaokrúhľovaní na konkrétnych príkladoch.

Viete, na akom princípe je založený index daňovej spoľahlivosti? Od januára 2022 daňový úrad priebežne zasiela oznámenie o indexe daňovej spoľahlivosti podnikateľskému subjektu, ktorý je registrovaný na daň z príjmov. Viac sa dočítate v článku od Ing. Dušana Preisingera.

Od 1.