dnes je 30.9.2022

Input:

Predaj hnuteľných vecí na základe ponuky

24.6.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.06.1.5 Predaj hnuteľných vecí na základe ponuky

JUDr. Ing. Peter Schmidt

Predaj hnuteľných vecí na základe ponuky je spôsob daňovej exekúcie, ktorý prichádza do úvahy vtedy, ak predaj hnuteľných vecí nebol úspešný na dražbe a ani opätovnej dražbe.

Správca dane zverejňuje predaj na základe ponuky oznamom najmenej 15 dní pred termínom na podanie písomných ponúk na úradnej tabuli správcu dane, prípadne aj v masovokomunikačných prostriedkoch.

Predaj hnuteľných vecí na základe ponuky sa vykonáva na základe vyhodnotenia písomných ponúk predložených záujemcami o kúpu veci.

Správca dane priradí hnuteľným veciam na účely ich predaja cenu najmenej vo výške 60% z ceny hnuteľnej veci určenej

  • - správcom dane v jednoduchých prípadoch, pričom uplatní obvyklú cenu,
  • - prostredníctvom znalca,
  • - prostredníctvo znaleckého posudku, ak ide o predaj výtvarných diel a pamiatok, rukopisov, mimoriadne