dnes je 27.3.2023

Input:

Plynutie lehoty na ukončenie daňovej kontroly

24.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.02.2.2 Plynutie lehoty na ukončenie daňovej kontroly

Ing. Ján Mintál


Otázka:

Podnikateľ po začatí daňovej kontroly prestal so správcom dane komunikovať a na výzvy správcu dane nereagoval. Požadované doklady zo strany daňového subjektu ku kontrole neboli predložené. Správca dane posúdil, že boli naplnené zákonné dôvody pre určenie dane podľa pomôcok. Daňovému subjektu bolo zaslané oznámenie, v ktorom správca dane stanovil deň začatia určovania podľa pomôcok na deň 3. 3. 2023. Oznámenie bolo daňovému subjektu doručené dňa 25. 2. 2023. Kedy dôjde k ukončeniu daňovej kontroly?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

  • -> Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Stanovisko:

Vo všeobecnosti platí, že daňová kontrola je ukončená dňom:

  1. doručenia protokolu,
  2. doručenia oznámenia o určovaní dane podľa pomôcok, alebo
  3. zániku nároku na vrátenie nadmerného