dnes je 27.3.2023

Input:

Oznamovacia povinnosť ohľadom bankového účtu

19.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.01.2.2 Oznamovacia povinnosť ohľadom bankového účtu

Ing. Ján Mintál


Otázka:

Je fyzická osoba – živnostník povinný oznámiť správcovi dane číslo bankového účtu, na ktorom sústreďuje peňažné prostriedky z podnikateľskej činnosti?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

  • -> Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Stanovisko:

V zmysle § 67 ods. 12 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „daňový poriadok”) platí, že ak vznikla daňovému subjektu rovnaká oznamovacia povinnosť voči inej inštitúcii a táto inštitúcia nové alebo zmenené skutočnosti oznamuje alebo sprístupňuje finančnej správe, daňový subjekt nie je povinný tieto skutočnosti oznámiť správcovi dane.

Už počnúc rokom 2021 v súvislosti s oznamovacou povinnosťou daňových subjektov sa stanovilo, že