dnes je 29.11.2022

Input:

Možnosti delenia príjmov a výdavkov združenia fyzickej osoby v roku 2022

24.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.08.2.1 Možnosti delenia príjmov a výdavkov združenia fyzickej osoby v roku 2022

Ing. Ján Mintál


Otázka:

V rámci združenia troch podnikateľov – fyzických osôb, je v zmluve dohodnuté delenie príjmov a výdavkov združenia jednotlivých účastníkov X:Y:Z v pomere 30% : 45% : 25%. Je možné aby sa tento pomer menil na základe dodatku zmluvy o združení každý rok? Resp. ak by zmluva o združení bola platná iba do konca roka a na nasledujúci rok by už v novej zmluve boli iné pomery výdavkov a príjmov?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

  • -> Občiansky zákonník
  • -> zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Stanovisko:

V zmysle § 10 ods. 2 zákona o dani z príjmov okrem iného platí, že príjmy dosiahnuté z titulu spoločného podnikania na základe zmluvy o združení a daňové výdavky sa zahŕňajú do základu dane jednotlivých účastníkov združenia rovným dielom ak