dnes je 27.3.2023

Input:

Miestna príslušnosť správcu dane pri dani z motorových vozidiel

19.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.01.2.1 Miestna príslušnosť správcu dane pri dani z motorových vozidiel

Ing. Ján Mintál


Otázka:

Podnikateľka – fyzická osoba s trvalým pobytom v Banskej Bystrici používa vozidlo na podnikanie s bratislavským evidenčným číslom. Ktorý daňový úrad je miestne príslušný na správu dane z motorových vozidiel?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

  • -> Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • -> Zákon č.361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel v z. n. p.

Stanovisko:

Vychádzajúc z ustanovenia § 13 zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel správu dane z motorových vozidiel vykonávajú daňové úrady. Na správu dane sa pritom vzťahuje osobitný predpis, ktorým je daňový poriadok.

Podľa § 7 ods. 1 daňového poriadku sa miestna príslušnosť správcu dane riadi, ak samotný daňový poriadok alebo osobitné predpisy neustanovujú inak,