dnes je 7.7.2022

Input:

Metodický pokyn k uplatňovaniu DPH skupinou podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

30.5.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.05.1.3 Metodický pokyn k uplatňovaniu DPH skupinou podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

Zdroj: Finančná správa SR

Úvod

Zákonom č. 408/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sa v článku V upravuje zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela zákona o DPH”). Vzhľadom na úpravu ustanovení týkajúcich sa skupinovej registrácie, Finančné riaditeľstvo SR vydáva aktualizovaný metodický pokyn k uplatňovaniu DPH skupinou podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Týmto metodickým pokynom sa