dnes je 29.7.2021

Najnovšie

Príloha č. 6 k zákonu č. 222/2004 Z. z.Garancia

29.7.2021, ., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie 1 Trinásta smernica Rady 86/560/EHS zo 17 novembra 1986 o harmonizácii zákonov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu - postup vrátenia dane z pridanej hodnoty osobám podliehajúcim zdaneniu, ktoré nesídlia na území Spoločenstva (Ú v

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Dôkazné bremeno daňového subjektuGarancia

29.7.2021, JUDr. Ing. Peter Schmidt, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Východiskom pre vymedzenie dôkazného bremena daňového subjektu je skutočnosť, že daňové predpisu ukladajú daňovému subjektu povinnosť sám si svoju daňovú povinnosť vypočítať a uviesť v daňovom priznaní a daňové priznanie podať. Podaním daňového priznania si daňový subjekt splní ...

Komentár k ZDPH § 85kj Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2021Garancia

28.7.2021, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... § 85kj Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2021 (1) Ak chce zdaniteľná osoba neusadená na území Európskej únie okrem zdaniteľnej osoby, ktorá uplatňuje osobitnú úpravu podľa  § 68a  v znení účinnom do 30. júna 2021, uplatňovať od 1. júla 2021 osobitnú úpravu podľa  § 68a ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDPH § 82 Zrušenie registrácie osoby identifikovanej pre daň podľa § 7Garancia

27.7.2021, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... § 82 (1) Osoba registrovaná podľa  § 7  môže požiadať o zrušenie registrácie pre daň, ak v bežnom kalendárnom roku celková hodnota tovaru bez dane nadobudnutého v tuzemsku z iného členského štátu nedosiahne 14 000 eur a súčasne v predchádzajúcom kalendárnom roku celková hodnota tovaru ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Najčastejšie doklady vyžadované po začatí daňovej kontroly na transferové oceňovanieGarancia

27.7.2021, JUDr. Ing. Peter Schmidt, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Správca dane najčastejšie vyžaduje bezprostredne po otvorení daňovej kontroly na daň z príjmov právnickej osoby so zameraním na transferové oceňovanie nasledovné informácie a doklady (napríklad za zdaňovacie obdobie roku 2018): Základné: - Hlavná kniha 2018 - Denník 2018 - Kniha ...

Ministerstvo financií uvoľnilo peniaze na očkovaciu kampaňGarancia

27.7.2021, Zdroj: Ministerstvo financií SR

... Ministerstvo financií SR uvoľnilo finančné prostriedky, ktoré budú použité na očkovaciu kampaň. Ide o sumu 3 862 559 eur, ktorá bola vyčlenená z takzvanej covidovej rezervy štátneho rozpočtu. Uvoľnenie zdrojov je však zo strany ministerstva financií podmienené prísnou kontrolou a efektivitou ich využitia ...

Poslanci odobrili ďalšiu vlnu znižovania administratívnej záťaže od 1. januára 2022Garancia

27.7.2021, Zdroj: SITA

... Od začiatku budúceho roka sa opäť zníži počet dokumentov, ktoré budú musieť občania alebo podnikatelia osobne predkladať úradom v papierovej podobe. Poslanci totiž v sobotu 24. 7. 2021 definitívne schválili novelu zákona proti byrokracii. Štát týmto spôsobom pokračuje v znižovaní administratívnej záťaže ...

Komentár k ZDPH § 81 Zrušenie registrácieGarancia

26.7.2021, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... § 81 (1) Platiteľ registrovaný podľa  § 4  môže požiadať o zrušenie registrácie pre daň najskôr po uplynutí jedného roka odo dňa, keď sa stal platiteľom, ak jeho obrat nedosiahol za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov sumu 49 790 eur. (2) Platiteľ je povinný ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Ministerstvo spravodlivosti chce vytvoriť nový informačný systém obchodného registraGarancia

26.7.2021, Zdroj: SITA

... Ministerstvo spravodlivosti SR chce vytvoriť nový informačný systém obchodného registra. Vyplýva to z návrhu opatrení k efektívnemu fungovaniu obchodného registra, ktorý 21. 7. 2021 odobrila vláda. Aktuálny informačný systém obchodného registra Corwin, ktorý sa v súčasnosti používa na všetkých registrových ...

Poslanci odobrili ďalšiu vlnu znižovania administratívnej záťažeGarancia

26.7.2021, Zdroj: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

... Ľudia a firmy ročne ušetria 4,2 milióna výpisov a 42 miliónov eur. Ľudia a firmy ročne ušetria 4,2 milióna výpisov a 42 miliónov eur Národná rada dnes finálne schválila najväčšie rušenie potvrdení a výpisov na úradoch, ktoré pripravila ministerka informatizácie Veronika Remišová. Od januára budúceho ...

viac článkov
Najčítanejšie

Tuzemský prenos daňovej povinnosti v roku 2020Archív

21.2.2020, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Prenos daňovej povinnosti pri uplatňovaní dane z pridanej hodnoty znamená, že daňová povinnosť z dodania tovaru alebo služby v tuzemsku je prenesená z dodávateľa tovaru alebo služby na osobu, ktorej bol tovar dodaný alebo služba poskytnutá. Dodávateľ tovaru nie je v režime prenosu daňovej ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Príklad nadobudnutia tovaru podľa § 11 a § 11a zákona o DPHGarancia

2.1.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Spoločnosť ABC, s.r.o. mala v mesiaci február 2018 tieto dodávky: 1. dodanie tovaru v SR pre slovenských podnikateľov (faktúry) Základ dane 10 500 EUR, DPH 2 100 EUR, kontrolný výkaz A.1 2. Kúpa tovaru od slovenských podnikateľov (dodávateľské faktúry tuzemské bez prenosu daňovej ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Místo plněníArchív

22.1.2021, Ing. Miroslava Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Miesto plnenia § 7 až § 12 CIVA Pri určení miesta plnenia je potrebné vedieť, či je prevádzaná nehnuteľná vec, dodávané tovaru alebo služby. Pri dodávkach tovaru je nutné rozlíšiť, či sa jedná o dodanie tovaru s inštaláciou či montážou či bez a či s prepravou alebo bez. Špeciálny režim je nastavený na ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Režim přenesení daňové povinnosti v tuzemskuArchív

3.2.2021, Ing. Miroslava Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Režim prenesenia daňovej povinnosti v tuzemsku Režim prenesenia daňovej povinnosti je založený na princípe, že v prípade poskytnutia plnenia platcom inému platcovi DPH nepriznáva osoba, ktorá plnenie poskytla, ale príjemca daného plnenia. Funguje to podobne ako pri nadobudnutí tovaru z iného členského ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Pořízení zboží a dodání zboží do jiného členského státu, přemístění zboží v rámci Evropské Unie, zasílání zboží do jiného členského státuArchív

26.1.2021, Ing. Miroslava Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Obstaranie tovaru a dodanie tovaru do iného členského štátu, premiestnenie tovaru v rámci Európskej únie, zasielanie tovaru do iného členského štátu Pri pohybe tovaru medzi jednotlivými členskými štátmi EÚ záleží na tom, kto komu tovar dodáva, a podľa toho je určený aj režim zdanenia. Nadobudnutie tovaru ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2021

4.8.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková, Ing. Veronika Frnková PhD.

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Ako sa vyhnúť chybám v reklamačnom procese – zmeny od 21.7.2020

5.8.2021, Bratislava alebo ONLINE, Mgr. Eva Braxatorisová

Cieľom seminára je objasniť problematiku reklamácií vo svetle aktuálnych zmien platných od 21.7.2020, vysvetliť podmienky a chyby v reklamačnom procese a odpovedať účastníkom na otázky, ktorých odpovede efektívne zužitkujú v praxi. Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2021

24.8.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2021. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Zaistenie súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti

8.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, Štefan Pilar

Cieľom seminára je podrobne predstaviť existujúcu právnu úpravu v oblasti kybernetickej bezpečnosti a spôsoby identifikácie prevádzkovateľov základných služieb a poskytovateľov digitálnych služieb, prediskutovať aplikačné problémy vo vzťahu k príslušným povinnostiam a lehotám na ich plnenie, ako aj poskytnúť prehľad a konzultáciu ku kontrolným mechanizmom a príslušným sankciám. Prihláška tu!

DPH v cestovných kanceláriách v praktických príkladoch

9.9.2021, Bratislava, Ing. Martin Ťažký

Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom.  Prihláška tu!

Výklad stavebného zákona (líniové stavby)

13.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Michal Kán

Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie – ako sa pripraviť a ako zvládnuť daňovú kontrolu

14.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

Závislé osoby, či už tuzemské alebo zahraničné, musia skúmať svoje ceny realizované v kontrolovaných transakciách, aby mohli vykonať úpravu základu dane v prípade, ak v dôsledku uplatňovania týchto cien mohlo dôjsť k zníženiu základu dane alebo k zvýšeniu daňovej straty. Prihláška tu!

Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.2021

22.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Komplexný prierez problematikou zákonníka práce. Počas dvoch dní seminára máte možnosť načerpať veľké množstvo informácií a diskutovať o Vašich konkrétnych problémoch z praxe. Kurz rieši témy vzniku a skončenia pracovného pomeru,  dovolenky i mzdové nároky i dohody mimo pracovného pomeru. Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2021

27.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Novinky v problematike DPH v roku 2021

Lektor: Ing. Vladimír Bartoš

Dátum: 31.8.2021

Čas konania: 10:00 - 11:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Digitálne archivovanie dokladov

Lektor: JUDr. Peter Hudok, Mgr. Maroš Vindiš

Dátum: 16.9.2021

Čas konania: 10:00 - 11:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Daňový kalendár
júl 2021
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
Najbližšia daňová povinnosť
2.8.2021 - Daň z príjmu právnickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV