Daňový kalendár
marec 2019
PoUtStŠtPiSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
Najbližšia daňová povinnosť
25.3.2019 - Spotrebná daň z liehu

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

Darček mesiaca
Komentár k novele zákona o DPH od 1.1.2019

 

Facebook

 

OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie

Základ dane pri dodaní tovaru a služby za protihodnotu v roku 2019Garancia

21.3.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri dodaní tovaru je základom dane cena, za ktorú bol tovar nadobudnutý, pri vytvorení vlastnou činnosťou sú základom dane náklady na vytvorenie tovaru vlastnou činnosťou a pri dodaní služby sú základom dane náklady na službu. Pri dodaní ...
viac

Zverejňovanie rozhodnutia o zamedzení dvojitého zdanenia a trovy konaniaGarancia

21.3.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ministerstvo financií sa môže s príslušným orgánom členského štátu, ktorého sa sporná otázka týka, dohodnúť, že rozhodnutie o zamedzení dvojitého zdanenia zverejnia v úplnom znení, alebo len abstrakt. Ak sa ministerstvo financií a ...
viac

Prenájom nehnuteľnosti v kontexte DPH po 1. 1. 2019Garancia

19.3.2019, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Právne minimum Nájom a podnájom nebytových priestorov je v zmysle § 720 Občianskeho zákonníka predmetom zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v z. n. p. Tento zákon sa vzťahuje na: a) nebytové priestory, ktorými sú ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu - príklady k § 20 zákona o DPHGarancia

19.3.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu vzniká 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru, alebo dňom vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Poskytnutie služobného automobilu aj na súkromné účely zamestnanca z pohľadu DPH v roku 2019Garancia

19.3.2019, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Od 1. 2. 2019 ideme automobil, ktorý máme v evidencii majetku (splácané na leasing), poskytnúť zamestnancovi aj na súkromné účely pomerom 20% súkromne, 80 % služobne. DPH na vstupe pri nákladoch na prevádzku auta budeme rozdeľovať v uvedenom ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Faktúra za službu z minulého účtovného obdobia z pohľadu DPH v roku 2019Garancia

19.3.2019, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 27. 2. 2019 sme prijali faktúru za službu, ktorá bola vykonaná v 10/2018. V účtovníctve sme v roku 2018 nemali o tom záznam. V mesiaci 2/2019 ju zaúčtujeme ako nedaňový náklad. Môžeme si z uvedenej faktúry uplatniť - odpočítať DPH na ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Faktúra za služby a dodatočné daňové priznanie DPH v roku 2019Garancia

19.3.2019, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Sme platca DPH. Bola nám doručená faktúra za služby od platiteľa DPH. Dátum vystavenia 27. 2. 2019, dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia 1. 6. 2018. Máme podať dodatočné daňové priznanie DPH za 6/2018? Odpoveď: Z uvedenej otázky ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Režim DPH pri dodaní služieb z Českej republiky v roku 2019Garancia

19.3.2019, Vladimír Bartoš,Tax Partner, Crowe Advartis Tax, k.s., Zdroj: Verlag Dashöfer
Dodávateľ, česká zdaniteľná osoba, sa zaregistroval na Slovensku podľa § 5 zákona o DPH. Vykonáva pre slovenského odberateľa, platcu DPH registrovaného podľa § 4 , nasledovné práce: 1. potápačské kontroly a ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Refakturácia cestovných náhrad z pohľadu DPH v roku 2019Garancia

19.3.2019, Zuzana Sidorová, Tax Manager, Crowe Advartis Tax, k.s., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnancovi sme vyplatili cestovné náhrady v zmysle zákona o cestovných náhradách - napríklad v sume 300 eur. Tieto náklady refakturujeme odberateľovi (platcovi DPH) ako vedľajšie náklady k fakturovanej ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Refundácia DPH z iného členského štátu v roku 2019Garancia

19.3.2019, Zuzana Sidorová, Tax Manager, Crowe Advartis Tax, k.s., Zdroj: Verlag Dashöfer
Chceli by sme poradiť vo veci refundácie DPH z iného členského štátu. Za rok 2017 nám ostalo niekoľko faktúr, ktoré pri podávaní žiadosti o vrátenie DPH neboli k dispozícii a daň z týchto faktúr sa ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Najčítanejšie

Komentár k ZDPH § 16 Miesto dodania služby vo výnimk...Garancia

1.1.2019, Ing. Alžbeta Hermanová , Ing. Ján Mintál Zdroj: Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Alžbeta Hermanová , Ing. Ján Mintál Zdroj: Verlag Dashöfer § 16 ods. 1 Miestom dodania služby vzťahujúcej sa na nehnuteľnosť vrátane realitnej činnosti a činnosti znalcov, ubytovacích služieb, poskytnutia práva na užívanie nehnuteľnosti, služieb zameraných ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Novela zákona o DPH od 1.1.2018 - aplikácia § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPHGarancia

10.4.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Tuzemský prenos daňovej povinnosti medzi dvoma platiteľmi DPH Podľa § 69 ods. 12 písm. f) zákona o DPH je platiteľ , ktorý je príjemcom plnenia od iného platiteľa povinný platiť daň vzťahujúcu sa na dodanie tovarov patriacich do kapitol 10 ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Klasifikácia produkcie na účely zaradenia do odpisových skupín v roku 2016Garancia

31.3.2017, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Produkcia, ktorá sa nemôže v zmysle § 21 ods. 1 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) zahrnovať do daňových výdavkov podnikateľských subjektov jednorazovo, ale postupne vo forme ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Komentár k ZDPH § 49 Odpočítanie dane platiteľomArchív

9.1.2017, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
49/1 Právo odpočítať daň z tovaru alebo zo služby vzniká platiteľovi v deň, keď pri tomto tovare alebo službe vznikla daňová povinnosť. Ide o základný princíp odpočítania dane, čo inak znamená, že toto právo je ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Pripravovaná novela zákona o DPH od 1.1.2019Archív

13.7.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Najnovšie Právne predpisy
  • 1/2019 Z.z. novela op. č. 419/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 1.1.2019 v čiastke č. 1)
  • 4/2019 Z.z. novela zák. č. 321/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 9.1.2019 v čiastke č. 3)
  • 10/2019 Z.z. novela zák. č. 595/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 11.1.2019 v čiastke č. 5)
  • 35/2019 Z.z. o finančnej správe (vyšlo dňa: 15.2.2019 v čiastke č. 16)
  • 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti (vyšlo dňa: 26.2.2019 v čiastke č. 23)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

DPH v cestovných kanceláriách – v praktických príkladoch

9.9.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Martin Ťažký
Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom. Na školení okrem iného vyriešite i problematiku vypĺňania kontrolného výkazu v cestovnej kancelárií. Získate aj informácie o evidovaní tržieb elektronickou registračnou pokladnicou, vzhľadom na povinnosť CK a CA od 1.4.2015 evidovať tržby prostredníctvom registračnej pokladnice...Prihláška tu!

Daňový špeciál: DPH a DZP v roku 2019 v praktických príkladoch

10.6. - 12.6.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Aktuálne problémy DPH a DZP na praktických príkladoch môžete riešiť spolu so skúseným lektorom a daňovým poradcom Milanom Kúdelom počas trojdňového školenia...Prihláška tu!

Česko-slovenské účtovníctvo, DPH a DzP v roku 2019

10.4. - 12.4.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela a odborníci z praxe
Získajte prehľad v rozdieloch medzi účtovníctvomdaňou z pridanej hodnoty a daňou z príjmov medzi Českom a Slovenskom.
Na základe praktických príkladov, spôsobov účtovania a daňových dopadov, ktoré Vám skúsení lektori predostrú počas 3-dňového komplexného školenia, budete vo Vašej praxi neomylný...Prihláška tu!

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: