dnes je 2.3.2024

Input:

Zrušenie registrácie k DPH z dôvodu ukončenia činnosti v roku 2023

28.11.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.11.2.2 Zrušenie registrácie k DPH z dôvodu ukončenia činnosti v roku 2023

Ing. Ján Mintál


Otázka:

Fyzická osoba je od 1. júla 2022 registrovaná podľa § 7a ZDPH. Od novembra 2023 však už nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť a dňa 4. decembra 2023 podala žiadosť o zrušenie registrácie z dôvodu ukončenia činnosti. Môže daňový úrad vyhovieť žiadosti a zrušiť registráciu?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

  • zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

Stanovisko:

Na základe ustanovenia § 82 ods. 2 zákona o DPH platí, že osobe registrovanej podľa § 7 alebo § 7a zákona o DPH vzniká povinnosť bezodkladne požiadať o zrušenie registrácie pre daň, keď skončí v tuzemsku podnikanie. Zo žiadosti o zrušenie registrácie musí byť pritom vo všeobecnosti zrejmé, kto ju podáva, v akej veci a dôvod podania.

Ak zdaniteľná osoba registrovaná podľa § 7 alebo