dnes je 2.3.2024

Input:

Zmena zdaňovacieho obdobia z mesiaca na štvrťrok

27.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.02.2.3 Zmena zdaňovacieho obdobia z mesiaca na štvrťrok

Ing. Ján Mintál


Otázka:

Platiteľ dane, ktorý je registrovaný pre DPH k 1. marcu 2021 má zdaňovacie obdobie kalendárny mesiac. Platiteľ dane dosiahne ku koncu februára 2023 obrat vo výške 60 000 eur. Môže sa takýto platiteľ dane rozhodnúť pre zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok od 1. apríla 2023?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

  • -> zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v v znení neskorších predpisov.
  • -> zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Stanovisko:

Pre zmenu zdaňovacieho obdobia sa môže platiteľ dane rozhodnúť až v prípade, ak uplynulo viac ako 12 kalendárnych mesiacov od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom sa stal platiteľom (časová podmienka), a za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov nedosiahol obrat