dnes je 16.7.2024

Input:

Zmena účtovného obdobia na hospodársky rok 2024

18.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.04.2.3 Zmena účtovného obdobia na hospodársky rok 2024

Ing. Ján Mintál


Daňovník oznámil správcovi dane zmenu účtovného obdobia na hospodársky rok od 1. júna do 31. mája nasledujúceho roka. Aký to bude mať vplyv na zdaňovacie obdobie k dani z príjmov?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

  • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,

  • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Stanovisko:

Na zmenu účtovného obdobia nadväzuje aj zmena zdaňovacieho obdobia.

Ak v súlade so zákonom o účtovníctve došlo k zmene účtovného obdobia na hospodársky rok, je súčasne hospodársky rok aj zdaňovacím obdobím na účely dane z príjmov. Na termín predloženia daňového priznania sa v tomto prípade primerane použijú ustanovenia zákona o dani z príjmov o termínoch predkladania daňového priznania. Pri zmene zdaňovacieho obdobia, ktorým je kalendárny rok, na hospodársky