dnes je 20.5.2024

Input:

Zmena priezviska daňovníčky v roku 2023

21.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.08.2.1 Zmena priezviska daňovníčky v roku 2023

Ing. Ján Mintál


Otázka:

Fyzická osoba  – živnostníčka sa vydala, zmenila priezvisko a túto zmenu priezviska oznámila na živnostenskom úrade. Je povinná uvedenú zmenu oznámiť aj správcovi dane? Je povinná správcovi dane odovzdať osvedčenie o registrácii – kartičku s prideleným daňovým identifikačným číslom?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

  • zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Stanovisko:

Ak vznikla daňovému subjektu rovnaká oznamovacia povinnosť voči inej inštitúcii a táto inštitúcia nové alebo zmenené skutočnosti oznamuje správcovi dane, daňovník nie je povinný tieto skutočnosti oznámiť správcovi dane. V súvislosti s oznamovacou povinnosťou daňových subjektov je teda ustanovené, že daňové subjekty nie sú povinné oznamovať správcovi dane zmeny údajov (napr. zmenu