dnes je 2.3.2024

Input:

Všeobecné náležitosti podania v správe daní

22.11.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.11.1.1 Všeobecné náležitosti podania v správe daní

Ing. Ján Mintál

Spôsob podania príslušnému orgánu je upravený ustanovením § 13 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej iba „Daňový poriadok”).

Podanie je možné urobiť písomne alebo ústne do zápisnice. Ak je podanie urobené ústne do zápisnice, musí aj zápisnica obsahovať všetky náležitosti podania. Zákonom je ustanovené, že písomné podanie musí byť podpísané osobou, ktorá podanie podáva. Vzhľadom na znenie zákona o správe daní, aj v prípade podpisu urobeného pomocou pečiatky – tzv. faksimile podpisu, je možné takto podpísané podanie považovať za podpísané osobou, ktorá ho podáva.

Každé podanie sa posudzuje podľa jeho obsahu, nie podľa jeho označenia. Z podania musí byť zrejmé, kto ho podáva, v akej veci a čo sa navrhuje. Pokiaľ to vyplýva z