dnes je 20.6.2024

Input:

Určenie dane prostredníctvom znalca

18.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.08.1.3 Určenie dane prostredníctvom znalca

Ing. Ján Mintál

S cieľom odborného posúdenia skutočností dôležitých pre správne určenie dane môže správca dane požiadať znalca o vypracovanie znaleckého posudku alebo odborného stanoviska. Ak vypovedá znalec, daňový subjekt má právo byť prítomný pri jeho vypočutí a klásť znalcovi otázky. Správca dane je povinný o výpovedi znalca daňový subjekt včas vyrozumieť. Správca dane môže uskutočniť vypočutie znalca prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie. Podmienky a podrobnosti o spôsobe vypočutia je uverejnené Finančným riaditeľstvom SR na jeho webovom sídle.

To znamená, že znalecká výpoveď je po výpovedi svedka teda ďalšou možnosťou pre odborné posúdenie skutočností a správne určenie dane v rámci správy daní. Zo znaleckej výpovede sa vypracuje znalecký posudok alebo odborné stanovisko. Znaleckej výpovede sa môže