dnes je 14.4.2024

Input:

Určenie dane podľa pomôcok v roku 2024

19.3.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.03.2.3 Určenie dane podľa pomôcok v roku 2024

Ing. Ján Mintál


Otázka:

Živnostník nepodal daňové priznanie k dani z príjmov, a to ani na výzvu správcu dane. Preto príslušný správca dane začal konanie o určenie dane podľa pomôcok. S uvedeným postupom správcu dane živnostník však nesúhlasil s odôvodnením, že správca dane nemôže v takomto prípade určiť základ dane a daňovú povinnosť len odhadom. Bol postup správcu dane v súlade s platnou legislatívou?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

  • zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)

Stanovisko:

V zmysle daňového poriadku platí, že ak daňový subjekt nepodal daňové priznanie, a to ani na výzvu správcu dane podľa § 15 ods. 1 a 2 daňového poriadku, správca dane je oprávnený určiť daň podľa pomôcok. Ak daňový subjekt po doručení oznámenia o začatí určovania dane podľa pomôcok podá daňové priznanie, správca dane ho môže použiť ako pomôcku.