dnes je 14.4.2024

Input:

Úhrada dane a správnych poplatkov platobnou kartou

12.3.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.03.1.1 Úhrada dane a správnych poplatkov platobnou kartou

Ing. Ján Mintál

V zmysle zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní v z. n. p. (ďalej iba „daňový poriadok”) možno vo všeobecnosti platbu dane vykonať bezhotovostným prevodom z účtu vedeného u poskytovateľa platobných služieb na príslušný účet správcu dane alebo účtu určeného na zloženie zábezpeky na daň, ak tak ustanovuje osobitný predpis, na príslušný účet vedený v Štátnej pokladnici alebo v hotovosti, prípadne vykonaním kompenzácie podľa § 55 ods. 7 daňového poriadku.

Finančná správa Slovenskej republiky v spolupráci so Štátnou pokladnicou spustila už pred rokom do ostrej prevádzky online úhradu 15 druhov daní cez portál finančnej správy. Daň je možné uhradiť prostredníctvom platobnej karty využitím Google Pay, Apple Pay alebo prenesením platobných údajov do internetbankingu vybraných bánk. Všetky dôležité informácie