dnes je 21.4.2024

Input:

Predaj na jarmoku a e-kasa klient

23.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.02.2.1 Predaj na jarmoku a e-kasa klient

Ing. Ján Mintál


Otázka:

Fyzická osoba, ktorá nemá oprávnenie na podnikanie, vyrába vo voľnom čase dekoračné predmety z dreva, ktoré by chcela príležitostne predávať na jarmokoch. Vzniká takejto fyzickej osobe povinnosť používať pokladnicu e-kasa klient?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

  • -> Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.

Stanovisko:

Používanie pokladnice e-kasa klient sa vzťahuje na každú fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá na základe oprávnenia na podnikanie podľa § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov predáva tovar alebo poskytuje vymedzené služby, pričom za predaj tovaru alebo za