dnes je 14.4.2024

Input:

Prechod z hospodárskeho roka na kalendárny rok v roku 2024

22.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.02.2.1 Prechod z hospodárskeho roka na kalendárny rok v roku 2024

Ing. Ján Mintál


Otázka:

Podnikateľ mal hospodársky rok od 1. 12. 30. 11. Od 1. 1. 2024 prechádza na kalendárny rok. Aké sú jeho povinnosti pri tejto zmene účtovného obdobia? Bolo potrebné oznámiť tuto skutočnosť daňovému úradu? Ak áno, do akého termínu? Bolo potrebné podať riadnu účtovnú závierku za obdobie 1. 12. 2023 31. 12. 2023?  Do akého termínu?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

  • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p.

  • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p.

  • zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (Daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Stanovisko:

Zmenu účtovného obdobia z hospodárskeho roka na kalendárny rok uplatní účtovná jednotka písomným oznámením daňovému úradu. Písomné oznámenie nemá zákonom o účtovníctve predpísanú formu, obsah,