dnes je 2.3.2024

Input:

Posúdenie príjmov finančného agenta a finančného poradcu v roku 2024

27.11.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.11.2.1 Posúdenie príjmov finančného agenta a finančného poradcu v roku 2024

Ing. Ján Mintál


Otázka:

Fyzická osoba má pridelené IČO od NBS v zmysle ustanovenia § 10 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci - z dôvodu zápisu do registra finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie vedenom NBS podľa § 13 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve. Kam v daňovom priznaní uviesť takýto príjem. Je možné použiť paušálne výdavky, alebo musí viesť riadne účtovníctvo?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

  • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p.

  • zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a o