dnes je 2.3.2024

Input:

Podpisový záznam na účtovných dokladoch

31.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.10.1.2 Podpisový záznam na účtovných dokladoch

Ing. Ján Mintál

Účtovná jednotka je povinná doložiť účtovné prípady účtovnými dokladmi. Účtovanie účtovných prípadov v účtovných knihách môže vykonať iba na základe účtovných dokladov (zásada dokladovosti).

Účtovný doklad má v účtovníctve dve funkcie:

  • -> dokladuje účtovný prípad, t.j. dokumentuje skutočnosť, ktorá je predmetom účtovníctva, preukazuje jej vznik, obsah, podstatu, súvislosti,
  • -> dokladuje účtovný zápis v účtovných knihách; žiadny účtovný zápis nemôže byť vykonaný v účtovných knihách bez doloženia účtovného dokladu; aj opravný účtovný zápis musí byť doložený účtovným dokladom.

Účtovný doklad je preukázateľný účtovný záznam, ktorý musí obsahovať:

  1. slovné a číselné označenie účtovného dokladu,
  2. obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov,
  3. peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva,
  4. dátum vyhotovenia