dnes je 20.6.2024

Input:

Odpustenie zmeškania lehoty v roku 2023

30.10.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.10.2.3 Odpustenie zmeškania lehoty v roku 2023

Ing. Ján Mintál


Podnikateľ – fyzická osoba, za rok 2022 mal podať daňové priznanie k dani z príjmov FO v lehote do 31. marca 2023. V rovnakej lehote mal zaplatiť aj vlastnú daňovú povinnosť. Dňa 25. februára 2023 bol podnikateľ hospitalizovaný a z tohto dôvodu nepodal daňové priznanie, ani daň nezaplatil. Dňa 11. apríla 2023 bol z nemocnice prepustený a 13. apríla 2023 podal správcovi dane žiadosť o odpustenie zmeškania lehoty, súčasne podal daňové priznanie a zaplatil daň a aj správny poplatok. Správca dane daňovému subjektu zmeškanie lehoty rozhodnutím odpustil.

Legislatívna úprava:

  • zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Stanovisko:

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov