dnes je 21.4.2024

Input:

Nárok na odpočet daně

23.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

16 Nárok na odpočet daně

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Základní ustanovení

Právní úprava

§ 72 a § 73 ZDPH

 

Uplatňování odpočtu daně řeší ustanovení § 72 až § 79e zákona o DPH. Veškerá tato ustanovení týkající se uplatňování odpočtu daně však vycházejí ze dvou základních ustanovení zákona o DPH, a to § 72 a § 73, ve kterých jsou uvedeny základní podmínky, které je nutno splnit, aby bylo možno nárok na odpočet daně uplatnit.

Nárok na odpočet daně

Stěžejní pro možnost uplatnění nároku na odpočet daně je naplnění podmínek daných ustanovením § 72 odst. 1 zákona o DPH. Použije-li plátce přijatá zdanitelná plnění výhradně pro uskutečňování následujících vymezených plnění, má nárok na odpočet daně v plné výši.

Použití přijatého zdanitelného plnění v rámci ekonomické činnosti

Prvotní podmínka, kterou je nutno splnit, aby mělo smysl vůbec vyhodnocovat další podmínky pro možnost uplatnění nároku na odpočet daně, je