dnes je 2.3.2024

Input:

Možnosť podania žiadosti o zrušenie registrácie pre daň u osoby registrovanej podľa § 7a zákona o DPH

13.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.02.1.3 Možnosť podania žiadosti o zrušenie registrácie pre daň u osoby registrovanej podľa § 7a zákona o DPH

Ing. Ján Mintál

Zrušenie registrácie pre daň osoby registrovanej podľa § 7a ZDPH v prípade podania žiadosti o zrušenie registrácie, ak táto osoba v tuzemsku naďalej vykonáva podnikateľskú činnosť, ale odpadli dôvody pre jej registráciu podľa § 7a zákona o DPH tento zákon striktne neupravuje.

Možno teda skonštatovať, že v prípade ak osoba registrovaná podľa § 7a zákona o DPH podá žiadosť o zrušenie registrácie a daňovému úradu je resp. bude zrejmé, že odpadli dôvody na jej registráciu, daňový úrad na základe podanej žiadosti registráciu zrušiť môže ale nemusí.

Vychádzajúc z aplikačnej praxe je zrejmé, že daňový úrad registráciu podľa § 7a zákona o DPH zvykne zrušiť, ak daňový subjekt reálne prestal prijímať alebo vôbec