dnes je 14.4.2024

Input:

Možnosť podania dodatočného daňového priznania

14.3.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.03.1.3 Možnosť podania dodatočného daňového priznania

Ing. Ján Mintál

V súvislosti s daňou z príjmov sa možno v praxi stretnúť s troma typmi daňových priznaní. Ide o:

  • riadne daňové priznanie – podáva sa v termíne určenom v rámci § 49 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon o dani z príjmov”),

  • opravné daňové priznanie – podáva sa v zmysle § 16 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní v z. n. p. (ďalej iba „Daňový poriadok”) po zistení chyby v riadnom daňovom priznaní, ale len pred uplynutím lehoty na podanie riadneho daňového priznania,

  • dodatočné daňové priznanie – podáva sa po zistení chyby v riadnom daňovom priznaní po uplynutí lehoty na podanie riadneho daňového priznania.

Dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov podáva daňovník v takom prípade, keď sa zistí, že jeho daňová povinnosť sa odlišuje od priznanej dane až po termíne na