dnes je 14.4.2024

Input:

Minimálna výška dane z príjmov u FO z roku 2023

18.3.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.03.2.2 Minimálna výška dane z príjmov u FO z roku 2023

Ing. Ján Mintál


Otázka:

Živnostníčka dosiahla v roku 2023 zdaniteľné príjmy presahujúce sumu 2 461,41 eura a podala daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2023. V tomto daňovom priznaní vypočítala daňovú povinnosť v sume 19 eur. Je povinná túto sumu dane zaplatiť? 

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

  • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p.

Stanovisko:

Daň fyzickej osoby sa nevyrubí a neplatí, ak za zdaňovacie obdobie nepresiahne 17 eur alebo celkové zdaniteľné príjmy tohto daňovníka za zdaňovacie obdobie nepresiahnu 50 % sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov. To neplatí, ak daňovník uplatňuje daňový bonus podľa § 33 zákona o dani z príjmov alebo ak daňovník uplatňuje daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a spomínaného právneho predpisu alebo ak sa daň vyberá podľa
§ 43 tohto zákona,