dnes je 2.3.2024

Input:

Miestna príslušnosť správcu dane

23.11.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.11.1.2 Miestna príslušnosť správcu dane

Ing. Ján Mintál

Vo všeobecnosti sa miestnou príslušnosťou správcu dane určuje, ktorý z vecne príslušných orgánov je vzhľadom na územie svojej pôsobnosti povolaný konať a rozhodnúť. Spôsob určovania miestnej príslušnosti správcu dane je obsiahnutý v rámci ustanovenia § 7 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej iba „Daňový poriadok”).

Iným spôsobom sa riadi miestna príslušnosť u fyzickej osoby a iným v prípade právnickej osoby. Ide o určité kritéria, na základe ktorých dochádza k určeniu miestnej príslušnosti. U fyzickej osoby sa miestna príslušnosť určuje podľa jej trvalého pobytu a u právnickej osoby sa miestna príslušnosť určuje v kontexte s jej sídlom.

Trvalý pobyt je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území Slovenskej republiky. Občan má