dnes je 20.6.2024

Input:

Komentár k ZDPH § 78 Daňové priznanie a splatnosť vlastnej daňovej povinnosti

21.3.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDPH § 78 Daňové priznanie a splatnosť vlastnej daňovej povinnosti

Ing. Ján Mintál


§ 78

Daňové priznanie a splatnosť vlastnej daňovej povinnosti

(1) Daň, ktorú je povinný platiť platiteľ, je splatná do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť zo zdaniteľného obchodu okrem dane vyrubenej colným orgánom pri dovoze tovaru, ktorá je splatná v lehote pre splatnosť cla podľa colných predpisov. Ak platiteľ uplatňuje odpočítanie dane, od celkovej splatnej dane okrem dane vyrubenej colným orgánom pri dovoze tovaru odpočíta odpočítateľnú daň a tento kladný rozdiel (ďalej len „vlastná daňová povinnosť”) uvedie do daňového priznania.

(2) Do 25 dní po skončení každého zdaňovacieho obdobia je povinný podať daňové priznanie každý platiteľ okrem platiteľa registrovaného podľa § 5, ktorý je povinný podať daňové priznanie, ak mu