dnes je 20.6.2024

Input:

Komentár k ZDPH § 48 Oslobodenie od dane pri dovoze tovaru

1.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.2 Komentár k ZDPH § 48 Oslobodenie od dane pri dovoze tovaru

Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Ján Mintál, Mgr. Adam Korkos


§ 48

(1) Oslobodený od dane je dovoz tovaru, ak ide o tovar, ktorého dodanie v tuzemsku platiteľom by bolo oslobodené od dane.

(2) Tovar, ktorý je prepustený do colného režimu voľný obeh s oslobodením od cla podľa osobitného predpisu,22) je oslobodený od dane, ak ide o

a) malé zásielky tovaru neobchodného charakteru a ak ide o dovoz kávy alebo čaju, oslobodenie sa vzťahuje na

1. 500 gramov kávy alebo 200 gramov kávového extraktu a esencie,

2. 100 gramov čaju alebo 40 gramov čajového extraktu a esencie,

b) osobný majetok fyzických osôb sťahujúcich sa z tretieho štátu na územie Európskej únie,

c) tovar dovážaný pri príležitosti uzavretia manželstva,

d) osobný majetok nadobudnutý dedením,

e) vybavenie a študijné potreby a