dnes je 2.3.2024

Input:

Dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností

5.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

17 Dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

V této části se budeme věnovat pouze situaci, kdy plátce pořizuje dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností, který při uvedení do užívání použije pro účely, kdy má pouze částečný nárok na odpočet daně. Pokud plátce uplatňuje nárok na odpočet daně u dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností, který použije pro účely, kdy má plný nárok na odpočet daně, postupuje naprosto shodně jako u jakéhokoliv jiného majetku (viz část věnující se odpočtům daně). Rovněž v případě pořízení jiného než dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností pro účely, kdy má plátce částečný nárok na odpočet daně, se níže uvedená pravidla nepoužijí.

Právní úprava

§ 4 odst. 4 písm. d) ZDPH,§ 4 odst. 4 písm. e),§ 13 odst. 4 písm. b),§ 21 odst. 4 písm. e),§ 36 odst. 6 písm. a), § 72 odst. 2 písm. c),§ 72 odst. 8,§ 73 odst. 3