dnes je 14.4.2024

Input:

Daňové vysporiadanie rezidenta z celosvetových príjmov v roku 2024

23.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.02.2.2 Daňové vysporiadanie rezidenta z celosvetových príjmov v roku 2024

Ing. Ján Mintál


Otázka:

Rezident Slovenskej republiky mal v roku 2023 príjmy na základe zmluvy o spolupráci v športovej činnosti s klubom ako športovec v Českej republike. Pri úhrade príjmu mu bola uplatnená zrážková daň. Má daňovník uvádzať tento príjem v slovenskom daňovom priznaní?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

  • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

  • zmluva č. 238/2003 Z. z. medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku.

Stanovisko:

Rezident Slovenskej republiky má po uplynutí zdaňovacieho obdobia povinnosť v Slovenskej republike daňovo vysporiadať svoj celosvetový príjem.

Pokiaľ daňovníkovi vznikne povinnosť podať daňové priznanie, pri vysporiadaní celosvetovej