dnes je 14.4.2024

Input:

Čiastkový protokol pri daňovej kontrole

13.3.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.03.1.2 Čiastkový protokol pri daňovej kontrole

Ing. Ján Mintál

Okrem protokolu sa z daňovej kontroly môže vyhotoviť aj čiastkový protokol, ktorý sa vypracuje počas výkonu daňovej kontroly. Správca dane však môže počas daňovej kontroly vyhotoviť čiastkový protokol len za predpokladu splnenia nasledujúcich podmienok:

  1. kontrolovaný daňový subjekt nie je zverejnený v zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty podľa § 52 ods. 6 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní v z. n. p. (ďalej iba „daňový poriadok”) – tzn. ak daňový subjekt, u ktorého prebieha daňová kontrola, nie je zverejnený v zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie podľa zákona o DPH alebo
  2. sa daňová kontrola nevykonáva na základe požiadania orgánov činných v trestnom konaní.

Na základe čiastkového protokolu je možné napr. priznať a vrátiť preverenú časť z vykázaného nadmerného