dnes je 21.9.2023

Kúpa ojazdeného auta v rámci EÚ a režim DPHGarancia

13.9.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výchovné a vzdelávacie služby a oslobodenie od DPHGarancia

5.9.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kontrolný výkaz DPH v roku 2023Garancia

31.8.2023, Ing. Jozef Pohlod , Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Jednoúčelový poukaz a DPHGarancia

31.8.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zúčtovanie poskytnutých preddavkov, DPHGarancia

30.8.2023, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Základ dane (DPH) pri bezodplatnom dodaní tovaru, osobnej spotrebe platiteľa resp. zamestnancovGarancia

28.8.2023, Ing.  Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Fakturácia a pravidlá členského štátu, v ktorom je miesto dodaniaGarancia

28.8.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pomerné odpočítanie dane (DPH)Garancia

25.8.2023, Ing.  Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

ÚvodníkGarancia

25.8.2023, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Deň dodania tovaru do iného členského štátu na základe komisionárskej zmluvyGarancia

24.8.2023, Ing.  Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Dodanie tovaru alebo služieb za protihodnotu, ktorou je kryptomena/virtuálna menaGarancia

23.8.2023, Ing.  Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Predaj manželkou zdedených zásob v roku 2023Garancia

23.8.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Daňová povinnosť pri dodaní služby v tuzemskuGarancia

23.8.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nová verzia KV DPH je dostupná už od 1. júla 2023Garancia

23.8.2023, Zdroj: Finančná správa SR

„Druhá šanca“ pri porušení zákonaGarancia

23.8.2023, Zdroj: Finančná správa SR

Nájom nehnuteľnosti a DPH v roku 2023Garancia

22.8.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Uplatňovanie zníženej sadzby dane (DPH) 5 %Garancia

22.8.2023, Ing.  Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Zmena priezviska daňovníčky v roku 2023Garancia

21.8.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Odpočítanie dane (DPH) pri registrácii platiteľa a zoľadnenie opravy odpočítanej daneGarancia

21.8.2023, Ing.  Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

ČlánkyGarancia

19.8.2023, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Otázky a odpovedeGarancia

19.8.2023, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Určenie dane prostredníctvom znalcaGarancia

18.8.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Krátkodobý prenájom dopravného prostriedku (okrem lodí) z pohľadu DPHGarancia

18.8.2023, Ing.  Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Povinnosť požiadať o zrušenie registrácie pre daň (DPH)Garancia

17.8.2023, Ing.  Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Účel daňového tajomstvaGarancia

17.8.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDP § 30a Úľava na dani pre príjemcov investičnej pomociGarancia

17.8.2023, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDP § 15 Sadzba daneGarancia

17.8.2023, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Znenie ZDP § 52zzs - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2023Garancia

17.8.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDP § 49 Lehoty na podávanie daňového priznania, prehľadu a hláseniaGarancia

17.8.2023, Ing. Beáta Buláková, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál,, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDP § 33 Daňový bonusGarancia

17.8.2023, Ing. Dagmar Piršelová, Ing. Viera Mezeiová, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Znenie ZDP § 52zzt - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhláseniaGarancia

17.8.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Znenie ZDP § 51iGarancia

17.8.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDP § 3 Predmet daneGarancia

17.8.2023, Ing. Peter Horniaček, Ing. Viera Mezeiová, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDP § 16 Zdroj príjmov daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťouGarancia

17.8.2023, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Znenie ZDP § 52zzu - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2023Garancia

17.8.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Znenie ZDP § 52zzpa - Prechodné ustanovenie účinné od 1. mája 2023Garancia

17.8.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDP § 43 Daň vyberaná zrážkouGarancia

17.8.2023, Ing. Peter Horniaček, Ing. Viera Mezeiová, Ing. Ján Mintál,, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDP § 6 ZDP Príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonuGarancia

17.8.2023, Ing. Viera Mezeiová, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Znenie ZDP § 51hGarancia

17.8.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDP § 21 Nedaňové výdavky a § 21a Pravidlá nízkej kapitalizácieGarancia

17.8.2023, Ing. Peter Horniaček, Ing. Viera Mezeiová, Ing. Ján Mintál,, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Znenie ZDP § 52zzpb - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. augusta 2023Garancia

17.8.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Náhradné doručenie fyzickej osobeGarancia

16.8.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Podanie kontrolného výkazu (DPH)Garancia

16.8.2023, Ing.  Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Kontrolný výkaz a údaje o obratoch evidovaných pokladnicami e-kasa klientGarancia

15.8.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Miesto dodania plynu, elektriny, tepla a chladuGarancia

14.8.2023, Ing.  Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Refakturácia služieb z pohľadu DPH v príkladoch v roku 2023Garancia

11.8.2023, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus