dnes je 2.3.2024

Refakturácia poplatku za komunálny odpad a režim DPH v roku 2024Garancia

29.2.2024, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Poškodenie stavebného stroja počas nájmu z pohľadu DPH v roku 2024Garancia

28.2.2024, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Fakturácia DPH za opravu poškodeného stroja v roku 2024Garancia

27.2.2024, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Tuzemský prenos daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác a tovaru s inštaláciouGarancia

26.2.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Práce na stavbe v ČR a registrácia k DPH v roku 2024Garancia

26.2.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Oneskorená registrácia k DPH a mimoriadne daňové priznanieGarancia

23.2.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Daňové vysporiadanie rezidenta z celosvetových príjmov v roku 2024Garancia

23.2.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Prechod z hospodárskeho roka na kalendárny rok v roku 2024Garancia

22.2.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

ČlánkyGarancia

22.2.2024, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Obdobie na odpočítanie daneGarancia

22.2.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Otázky a odpovedeGarancia

22.2.2024, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Zmeny v DPH v roku 2024ZáznamGarancia

22.2.2024, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:55:00

Prístupné pre: DPH profi plus

Doručovanie písomností správcom dane a miesto doručeniaGarancia

21.2.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Povinnosť predkladať záznamy pri kúpe motorového vozidla z iného členského štátuGarancia

21.2.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Daňová exekúcia predajom hnuteľných vecíGarancia

20.2.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Dobrovoľná registrácia za platiteľa DPHGarancia

20.2.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Spôsob splnenia oznamovacej povinnosti pri bankovom účte platiteľaGarancia

19.2.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Základné zásady ukladania pokút v správe daní po 1. 1. 2024Garancia

19.2.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Určenie miesta dodania služby charakteru nájmuGarancia

16.2.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Úprava obdobia pri oneskorenej registrácii a daňové priznanieGarancia

15.2.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

ÚvodníkGarancia

13.2.2024, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Osvobození u dodání knihy a poskytnutí obdobné službyGarancia

12.2.2024, Ing. Miroslava Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Prodej zboží na dálku v rámci Evropské unie, prodej dovezeného zboží na dálku ze třetí země, prodej zboží přes provozovatele elektronického rozhraníGarancia

9.2.2024, Ing. Miroslava Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2022 | 2021
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Správa DPHGarancia

8.2.2024, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Režim přenesení daňové povinnosti v tuzemskuGarancia

7.2.2024, Ing. Miroslava Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činnostíGarancia

5.2.2024, Ing. Miroslava Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2022 | 2021
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Nárok na odpočet daněGarancia

2.2.2024, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Osvobozená plnění bez nároku na odpočet daněGarancia

1.2.2024, Ing. Miroslava Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Pořízení zboží a dodání zboží do jiného členského státu, přemístění zboží v rámci Evropské unieGarancia

31.1.2024, Ing. Miroslava Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Uplatnenie DPH pri dovoze tovaru z tretej krajinyGarancia

30.1.2024, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Sazby daněGarancia

30.1.2024, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Digitálne platformy a DPHGarancia

29.1.2024, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Opravy základu daně a výše daně, opravy základu daně v případě nedobytné pohledávkyGarancia

29.1.2024, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2021
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Odpočet DPH z faktúryGarancia

26.1.2024, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Základ daně a výpočet daněGarancia

26.1.2024, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2021
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Rozhodnutia o menovej politikeGarancia

26.1.2024, Zdroj: Národná banka Slovenska

Substitučné zastupovanie daňového subjektu v roku 2024Garancia

25.1.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň u tuzemských plněníGarancia

25.1.2024, Ing. Miroslava Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2022 | 2021
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Plán obnovy očami Lívie VašákovejPodcastGarancia

25.1.2024, Ing. Lívia Vašáková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka záznamu: 00:24:47

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Minimálna výška dane z príjmov u FO za zdaňovacie obdobie 2023Garancia

24.1.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Bankový účet platiteľa DPHGarancia

24.1.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Zdanitelná plnění v tuzemskuGarancia

24.1.2024, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Výzva na podanie kontrolného výkazu a na odstránenie nedostatkov v podanom kontrolnom výkazeGarancia

23.1.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Zrušenie registrácie k dani z príjmov v roku 2024Garancia

23.1.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Místo plněníGarancia

23.1.2024, Ing. Miroslava Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2022 | 2021
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Dodanie tovaru osobe identifikovanej pre daň v inom členskom štáteGarancia

22.1.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus