dnes je 17.8.2022

Miesto nadobudnutia tovaru z iného členského štátu v roku 2022Garancia

16.8.2022, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Miesto dodania služby vzťahujúcej sa na nehnuteľnosť v roku 2022Garancia

9.8.2022, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Miesto dodania služby pri preprave tovaru a doplnkových služieb pri preprave v roku 2022Garancia

2.8.2022, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Miesto dodania tovaru pri predaji tovaru na diaľku na území Európskej únie v roku 2022Garancia

1.8.2022, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Práva kontrolovaného subjektu pri daňovej kontrole v roku 2022Garancia

27.7.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Zrušenie registrácie k dani z príjmovGarancia

27.7.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Základné zásady doručovania v správe daníGarancia

27.7.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Návrh na obnovu konaniaGarancia

27.7.2022, JUDr. Ing. Peter Schmidt, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Pokuta za oneskorené podanie oznámenia o zrazení a odvedení zrážkovej dane v roku 2022Garancia

27.7.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Oznamovacia povinnosť po zmene priezviskaGarancia

27.7.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Miesto dodania tovaru po sebe nasledujúcich dodaní v roku 2022Garancia

26.7.2022, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňová kontrola v praxiZáznamGarancia

21.7.2022, JUDr. Ing. Peter Schmidt, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:33:18

Prístupné pre: DPH profi plus

Novela zákona o DPH - nájomné bývanie - schválenáZáznamGarancia

21.7.2022, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:46:24

Prístupné pre: DPH profi plus

Práva kontrolovaného subjektu pri daňovej kontrole v roku 2022Garancia

19.7.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Dobropis z pohľadu kontrolného výkazu DPH v roku 2022Garancia

19.7.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu v roku 2022Garancia

19.7.2022, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Inštitút nedôveryhodne uskutočneného obchodu a odpočet DPH v roku 2022Garancia

19.7.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Dobropis za odobratý tovar a kontrolný výkaz DPH v roku 2022Garancia

19.7.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Nárok na odpočet DPH v roku 2022Garancia

19.7.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Darovanie reklamných predmetov a obchodných vzoriek z pohľadu DPH v roku 2022Garancia

19.7.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Miesto dodania služby vzťahujúcej sa na nehnuteľnosť v roku 2022Garancia

19.7.2022, Doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Uvádzanie nadobudnutia služby z iného členského štátu v kontrolnom výkaze v roku 2022Garancia

19.7.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Miesto dodania služby zdaniteľnej osobe a inej ako zdaniteľnej osobe v roku 2022Garancia

19.7.2022, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Miesto dodania tovaru v roku 2022Garancia

14.7.2022, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Novelizácia nadobudnutia tovaru v tuzemsku z iného členského štátu od 1. júla 2022Garancia

8.7.2022, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Novelizácia vrátenia dane ozbrojeným silám od 1. júla 2022Garancia

4.7.2022, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Žiadosť a vydanie povolenia na prevádzkovanie osobitného skladu v roku 2022Garancia

28.6.2022, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokuta za oneskorené podanie oznámenia o zrazení a odvedení zrážkovej dane v roku 2022Garancia

24.6.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Daňová exekúcia predajom hnuteľných vecíGarancia

24.6.2022, JUDr. Ing. Peter Schmidt, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Odpis pohľadávky a zriadenie kapitálového fondu z pohľadu účtovníctva v roku 2022Garancia

24.6.2022, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Predaj hnuteľných vecí na základe ponukyGarancia

24.6.2022, JUDr. Ing. Peter Schmidt, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Daňová exekúcia prikázaním pohľadávkyGarancia

24.6.2022, JUDr. Ing. Peter Schmidt, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Daňová exekúcia odobratím iných vecí, pri ktorých nedochádza k predajuGarancia

24.6.2022, JUDr. Ing. Peter Schmidt, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Daňová exekúcia zrážkami zo mzdy a z iných príjmovGarancia

24.6.2022, JUDr. Ing. Peter Schmidt, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Priamy predaj hnuteľných vecí, likvidácia hnuteľnej veciGarancia

24.6.2022, JUDr. Ing. Peter Schmidt, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Daňová exekúcia odobratím peňazí v hotovostiGarancia

24.6.2022, JUDr. Ing. Peter Schmidt, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Predaj hnuteľných vecí na dražbeGarancia

24.6.2022, JUDr. Ing. Peter Schmidt, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Informácia k novelám zákona o miestnych daniach účinným v priebehu roka 2022Garancia

24.6.2022, Ing. Klára Klabníková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Novelizácia vrátenia dane ozbrojeným silám od 1. júla 2022Garancia

23.6.2022, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Miesto dodania tovaru v roku 2022Garancia

23.6.2022, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Refakturácia vzniknutej škody z pohľadu DPH v roku 2022Garancia

23.6.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Návrh novely zákona o DPH s účinnosťou od 1. októbra 2022Garancia

23.6.2022, Ing. Vladimír Bartoš, DipIFR, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Daňové exekučné konanie v roku 2022Garancia

23.6.2022, JUDr. Ing. Peter Schmidt, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus