dnes je 29.11.2022

Príjem z prenájmu nehnuteľnosti umiestnenej v ČRGarancia

29.11.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

ČlánkyGarancia

29.11.2022, Bc. Tamila Chui, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Prerušenie prevádzky virtuálnej registračnej pokladnice (VRP)Garancia

29.11.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Záväzné stanovisko Finančného riaditeľstva SRGarancia

29.11.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Spôsob platenia daneGarancia

29.11.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Minimálna výška dane z príjmov u FOGarancia

29.11.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Možnosť odpustenia sankcie v daňovom konaníGarancia

29.11.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Otázky a odpovedeGarancia

29.11.2022, Bc. Tamila Chui, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

ÚvodníkGarancia

29.11.2022, Bc. Tamila Chui, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Ostatné zmeny vo vládnom návrhu zákona o dani z pridanej hodnoty v roku 2023Garancia

28.11.2022, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zavedenie určitých povinností pre poskytovateľov platobných služieb od roku 2024Garancia

25.11.2022, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Oprava odpočítanej dane pri krádeži tovaru od roku 2023Garancia

23.11.2022, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny v nevymožiteľných pohľadávkach u dodávateľa od roku 2023Garancia

18.11.2022, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Znížená sadzba dane 10 % na vybraný tovar od januára 2023Garancia

16.11.2022, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Sadzby dane od januára 2023Garancia

14.11.2022, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Index daňovej spoľahlivostiGarancia

10.11.2022, Zdroj: Finančná správa SR

Obmedzenie hotovostných platieb pre podnikateľovGarancia

31.10.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Prenesenie daňovej povinnosti pri stavebných prácachGarancia

31.10.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Zánik práva vyrubiť daň za obdobie pandémieGarancia

31.10.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Správne delikty v správe daníGarancia

31.10.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Otázky a odpovedeGarancia

31.10.2022, Bc. Tamila Chui, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Ukončenie prevádzky pokladnice e-kasa klientGarancia

31.10.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

ČlánkyGarancia

31.10.2022, Bc. Tamila Chui, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Prenos daňových povinností pri nakúpe integrovaných obvodovGarancia

31.10.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

ÚvodníkGarancia

31.10.2022, Bc. Tamila Chui, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Podpisový záznam na účtovných dokladochGarancia

31.10.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Príklad hotovostnej platby na dobierkuGarancia

31.10.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Registrácia k DPH pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu v roku 2022Garancia

31.10.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Prenesenie daňovej povinnosti pri stavebných prácachGarancia

31.10.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Oprava odpočítanej dane v roku 2023Garancia

31.10.2022, Doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Úprava dane odpočítanej pri investičnom majetku v roku 2023Garancia

31.10.2022, Doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDP § 30 Odpočet daňovej stratyGarancia

31.10.2022, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDP § 25bGarancia

31.10.2022, Ing. Ailina Hanková, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDP § 33a Daňový bonus na zaplatené úrokyGarancia

31.10.2022, Ing. Viera Mezeiová, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDP § 30b Úľava na dani pre prijímateľa stimulovGarancia

31.10.2022, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Zoznam piktogramovGarancia

31.10.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDP § 3 Predmet daneGarancia

31.10.2022, Ing. Peter Horniaček, Ing. Viera Mezeiová, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDP § 23 Hmotný majetok a nehmotný majetok vylúčený z odpisovaniaGarancia

31.10.2022, Ing. Mária Dimitrovová, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDP § 22 Odpisy hmotného majetku a nehmotného majetkuGarancia

31.10.2022, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDP § 4 Základ daneGarancia

31.10.2022, Ing. Beáta Buláková, Ing. Viera Mezeiová, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDP § 28 Zrýchlené odpisovanie hmotného majetkuGarancia

31.10.2022, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

ObsahGarancia

31.10.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDP § 2 Základné pojmyGarancia

31.10.2022, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDP § 1 Predmet úpravyGarancia

31.10.2022, Ing. Beáta Buláková, Ing. Viera Mezeiová, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDP § 10 Výpočet príjmov a výdavkov spoluvlastníka a účastníka združenia, ktoré nie je právnickou osobouGarancia

31.10.2022, Ing. Viera Mezeiová, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

§ 3-11 Daň fyzickej osobyGarancia

31.10.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus