dnes je 2.3.2024

Input:

Vysporiadanie daňovej povinnosti po skončení konania o dedičstve

16.11.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.11.1.11 Vysporiadanie daňovej povinnosti po skončení konania o dedičstve

Ing. Ján Mintál

Zákon o DPH v ustanovení § 83 ZDPH upravuje postup pri úmrtí fyzickej osoby, ktorá bola v čase úmrtia platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej „platiteľ dane”) v prípadoch, ak sa po úmrtí platiteľa dane pokračuje v podnikaní a taktiež v prípadoch, ak sa po úmrtí platiteľa dane v podnikaní nepokračuje.

V poslednom zdaňovacom období osobe pokračujúcej v podnikaní pri majetku, ktorý pripadol dedičovi, ktorý bude pokračovať v podnikaní po skončení dedičského konania, v zmysle § 81 zákona o DPH vzniká daňová povinnosť, ak dedič, ktorý pokračuje v podnikaní nie je platiteľom dane, resp. sa nestane platiteľom dane ku dňu skončenia konania o dedičstve napr. z dôvodu, že nepožiada o registráciu bezodkladne po skončení dedičského konania. V tomto prípade, osobe pokračujúcej v podnikaní v