dnes je 14.4.2024

Input:

Správa DPH

8.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

21 Správa DPH

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Postup správců daní i práva a povinnosti daňových subjektů a třetích osob, které jim vznikají při správě daní, upravuje daňový řád. Ustanovení daňového řádu se použijí, neupravuje-li jiný zákon správu daní jinak. Speciální ustanovení týkající se správy daně z přidané hodnoty jsou obsažena v ustanoveních § 93 až 110zzj ZDPH. Některá z citovaných ustanovení jsou obsažena ve speciálních kapitolách této publikace (např. registrace plátce nebo identifikované osoby či zrušení registrace plátce nebo identifikované osoby v části Osoby povinné k dani, obrat, registrace plátce, registrace identifikované osoby). V této části jsou obsažena obecná ustanovení týkající se zdaňovacího období, evidence pro účely daně z přidané hodnoty, podávání daňového přiznání včetně splatnosti daně či vrácení nadměrného odpočtu a podávání souhrnného a kontrolního hlášení.

Zdaňovací období

Právní úprava

§ 99§