dnes je 16.7.2024

Input:

Povinnosť viesť evidenciu a vystavovanie faktúr u obchodníka podľa § 66 zákona o DPH

15.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.05.1.9 Povinnosť viesť evidenciu a vystavovanie faktúr u obchodníka podľa § 66 zákona o DPH

Ing. Ján Mintál

Obchodník uplatňujúci osobitnú úpravu uplatňovania dane podľa § 66 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z.n.p. (ďalej iba „zákon o DPH”), je povinný na účely určenia základu dane viesť osobitne záznamy o predajných cenách a kúpnych cenách tovarov, pri ktorých uplatňuje osobitnú úpravu. Ak platiteľ dane dodáva tovary podľa osobitnej úpravy a zároveň podľa bežného režimu, je povinný viesť oddelenú evidenciu so záznamami o dodaní tovarov podľa osobitnej úpravy a dodaní tovaru podľa bežného režimu.

Pri vystavovaní faktúry sa primerane použijú ustanovenia § 71 až § 76 zákona o DPH. Obchodník uplatňuj úci osobitnú úpravu v zmysle § 66 zákona o DPH

  • nemôže na faktúre o predaji takého tovaru, ktorý podlieha predmetnej osobitnej úprave,