dnes je 21.9.2023

Input:

Povinnosť požiadať o zrušenie registrácie pre daň (DPH)

17.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.08.1.5 Povinnosť požiadať o zrušenie registrácie pre daň (DPH)

Ing.  Ján Mintál

Platiteľ dane registrovaný pre daň podľa § 4 ZDPH je povinný požiadať o zrušenie registrácie pre daň, keď prestane vykonávať podnikanie podľa § 3 ods. 2 zákona o DPH (viď § 81 ods. 2 zákona o DPH).

Pri splnení povinnosti vyplývajúcej z citovaného ustanovenia nie je rozhodujúca dĺžka obdobia, v ktorom bol subjekt platiteľom dane a ani výška dosiahnutého obratu. Zákon o DPH stanovuje platiteľovi dane povinnosť požiadať o zrušenie registrácie pre daň v prípade skončenia vykonávania podnikateľskej činnosti. Ak platiteľ dane prestane vykonávať činnosť v tuzemsku, ale naďalej vykonáva činnosť, ktorá je predmetom dane v zahraničí, nestráca status zdaniteľnej osoby a povinnosť požiadať o zrušenie registrácie pre daň sa na neho nevzťahuje.

Povinnosť podať žiadosť o zrušenie registrácie sa nevzťahuje ani