dnes je 16.7.2024

Input:

Oprava odpočítanej dane pri krádeži tovaru od roku 2023

30.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.11.1.5 Oprava odpočítanej dane pri krádeži tovaru od roku 2023

doc. Ing. Juraj Válek, PhD.

Vládny návrh novely Zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z.z. navrhuje sa doplniť do Zákona o DPH jasné pravidlá výpočtu opravy odpočítanej DPH pri krádeži tovaru v obstarávacej cene nižšej ako 1 700 EUR, s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok, nadobudnutého na iný účel ako na ďalší predaj, ktorý nie je odpisovaným majetkom.

Cieľom návrhu zákona je odstránenie niektorých nedostatkov zákona, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe. Ide no určenie spôsobu stanovenia výšky opravy odpočítanej dane pri krádeži zákonom presne vymedzeného tovaru, pri ktorom sa uplatní zákonná fikcia posudzovania ako povinne odpisovaného majetku rovnomerne po dobu štyroch rokov.

V prípade, že platiteľovi bol odcudzený majetok, ktorý nie je odpisovaným majetkom s obstarávacou cenou nižšou