dnes je 21.9.2023

Input:

Miesto dodania plynu, elektriny, tepla a chladu

14.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.08.1.2 Miesto dodania plynu, elektriny, tepla a chladu

Ing.  Ján Mintál

Podľa § 8 ods. 1 ZDPH sa za hmotný majetok považujú aj elektrina, plyn, teplo a chlad. To znamená, že prevod práva nakladať s týmito komoditami ako vlastník je dodaním tovaru. Všeobecne sa otázke miesta dodania tovaru venujú ustanovenia § 13, § 14 a § 16a zákona o DPH, pričom postup pri určení miesta dodania v prípade dodaní plynu, elektriny, tepla a chladu je upravený v ustanoveniach § 13 ods. 1 písm. e) a f) a to v závislosti od toho, či je odberateľom obchodník s danou komoditou alebo iná osoba.

Vychádzajúc z ustanovenia § 13 ods. 1 písm. e) zákona o DPH, miestom dodania tovaru pri dodaní plynu prostredníctvom sústavy zemného plynu, ktorá sa nachádza na území Európskej únie, alebo siete, ktorá je k takejto sústave pripojená, pri dodaní elektriny a pri dodaní tepla alebo chladu prostredníctvom teplárenských