dnes je 20.6.2024

Input:

Kúpa ojazdeného auta platiteľom, ktorý nie je obchodníkom

23.10.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.10.1.9 Kúpa ojazdeného auta platiteľom, ktorý nie je obchodníkom

Ing. Ján Mintál

Pri kúpe ojazdeného dopravného prostriedku platiteľom dane, ktorý nie je obchodníkom s ojazdenými autami, môžu nastať rôzne situácie. Ak platiteľ, ktorý nie je obchodníkom s ojazdenými autami, kúpi ojazdené auto:

  • Z iného členského štátu od platiteľa z iného členského štátu, ktorý predá ojazdené auto v režime oslobodeného dodania v rámci Spoločenstva v zmysle čl. 138 smernice Rady 2006/112/ES (obdoba § 43 ZDPH platného v SR), potom kupujúci má nadobudnutie auta v tuzemsku v zmysle § 11 zákona o DPH, pri ktorom je povinný platiť daň podľa § 69 ods. 6 zákona o DPH. Daňová povinnosť vzniká podľa § 20 ods. 1 zákona o DPH. Zároveň platiteľ dane má nárok na odpočítanie dane v rozsahu a za podmienok uvedených v § 49 až § 51 zákona o DPH.

  • Z iného členského štátu od platiteľa z iného členského štátu, ktorý