dnes je 27.3.2023

Input:

Krátkodobý prenájom vozidla českému podnikateľovi v roku 2023

24.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.02.2.1 Krátkodobý prenájom vozidla českému podnikateľovi v roku 2023

Ing. Ján Mintál


Otázka:

Akému režimu DPH bude podliehať plnenie, ak slovenský platiteľ DPH poskytne na 20 dní prostredníctvom prenájmu vozidlo českej osobe identifikovanej pre daň s tým, že český odberateľ si príde osobne vozidlo prevziať do tuzemska?

Odpoveď:

Poskytnutie krátkodobého nájmu dopravného prostriedku zdaniteľnej osobe predstavuje službu, ktorej miesto dodania sa podľa § 16 ods.2 zákona č.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba „zákon o DPH”) určí podľa miesta, kde sa dopravný prostriedok dá k dispozícii, pričom musia byť splnené nasledovné podmienky:

  • jedná sa o dopravné prostriedky (zahŕňajú motorové a nemotorové vozidlá a iné vybavenie a prístroje určené na prevoz osôb alebo predmetov z jedného miesta na druhé, pričom ich možno ťahať, vliecť alebo tlačiť vozidlami a