dnes je 16.7.2024

Input:

Komentár k ZDPH § 27 Sadzby dane

30.10.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2 Komentár k ZDPH § 27 Sadzby dane

Ing. Juraj Válek, PhD., Ing. Ján Mintál, Mgr. Adam Korkos; Ing. Zuzana Sidorová


§ 27

(1) Základná sadzba dane na tovary a služby je 20 % zo základu dane.

(2) Znížená sadzba dane 10 % zo základu dane sa, okrem § 85km ods. 10, uplatňuje na

a) tovary uvedené v prílohe č. 7 a služby uvedené v prílohe č. 7a okrem dovážaného tovaru, pri ktorom sa daň priznáva a platí podľa § 68cb,

b) tovary a služby, ktoré v rámci aktivít sociálnej ekonomiky6ad) registrovaný sociálny podnik,6ae) ktorý 100 % svojho zisku po zdanení používa na dosiahnutie svojho hlavného cieľa, dodáva oprávnenému zákazníkovi, ak tým nedochádza k narušeniu hospodárskej súťaže nezlučiteľnému s vnútorným trhom, pričom oprávneným zákazníkom je osoba iná ako zdaniteľná osoba, ak je fyzickou osobou, subjektom sociálnej ekonomiky6af) alebo subjektom