dnes je 2.3.2024

Input:

Fakturácia zapožičania zamestnancov inej firme/spriaznenej osobe z pohľadu DPH v roku 2022

31.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.08.2.1 Fakturácia zapožičania zamestnancov inej firme/spriaznenej osobe z pohľadu DPH v roku 2022

Ing. Jozef Pohlod


Otázka:

Máme otázku k fakturácii zapožičania zamestnancov. Zamestnanci boli celý mesiac zapožičaní druhej firme / spriaznenej osobe. Na konci mesiaca sme urobili faktúru v hodnote všetkých mzdových nákladov bez prirátania provízie. Na faktúre sme vyčíslili aj DPH. Je uvedený postup správny?

Odpoveď:

Legislatívna úprava: Zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty

Pohľad autora na problematiku:

Dočasné pridelenie zamestnancov v zmysle ustanovenia § 58 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v praxi znamená, že užívateľský zamestnávateľ môže na základe uzatvorenej zmluvy využívať okrem svojich kmeňových zamestnancov aj zamestnancov iného zamestnávateľa na realizáciu svojich úloh. Termín dočasné pridelenie zamestnancov je