dnes je 7.6.2023

Neskladovateľné položky materiáluGarancia

6.6.2023, Ing. Mária Vépyová, PhD., Ing. Tomáš Janoušek, Baker Tilly Slovakia, Ing. Štefan Gažo, Baker Tilly Slovakia, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Dlhodobý drobný hmotný a nehmotný majetokGarancia

5.6.2023, Ing. Štefan Gažo, Baker Tilly Slovakia, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Vznik daňovej povinnosti pri licenciách z pohľadu DPH v roku 2023Garancia

31.5.2023, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Dodatočné daňové priznanie v JÚGarancia

31.5.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Dátum zdaniteľného plnenia pri predaji produktov do krajín EU z pohľadu DPH v roku 2023Garancia

30.5.2023, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Dokazovanie v daňovom konaníGarancia

30.5.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Možnosť výkonu inej zárobkovej činnosti popri zamestnaníGarancia

29.5.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny z pohľadu DPH v roku 2023Garancia

29.5.2023, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Daňový preplatokGarancia

26.5.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Príklad nadobudnutia tovaru podľa §11 a §11 a zákona o DPH v roku 2023Garancia

26.5.2023, Ing. Ivana Glazelová, Mgr. Adam Korkos, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Slovenský autoservis versus zahraniční klienti v aspekte DPH v roku 2023Garancia

25.5.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Živnostník a blokové pokutyGarancia

25.5.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Podanie žiadosti o vrátenie DPH prostredníctvom zástupcu platiteľaGarancia

24.5.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Podanie žiadosti o vrátenie DPH prostredníctvom zástupcu platiteľa v roku 2023Garancia

23.5.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Vymedzenie zdaniteľnej osobyGarancia

22.5.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Registrácia a povinnosti pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátuGarancia

19.5.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňová povinnosť pri dodaní tovaru v tuzemskuGarancia

18.5.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Postup platiteľa dane pri vývozeGarancia

17.5.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosť vyhotovenia faktúry platiteľomGarancia

16.5.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obrat a povinnosť registrácie za platiteľa DPHGarancia

15.5.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Predaj podniku a základ daneGarancia

12.5.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zrušenie registrácie podľa § 7 zákona o DPHGarancia

11.5.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny v zákone o DPH v roku 2023: § 53b zákona o DPH - oprava odpočítanej dane pri nezaplatení protihodnoty od 1.1.2023ZáznamGarancia

11.5.2023, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:00:45

Prístupné pre: DPH profi plus

Podanie žiadosti o vrátenie dane z iného členského štátuGarancia

10.5.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dodanie tovaru osobe identifikovanej pre daň v IČŠGarancia

9.5.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosti z hľadiska DPH pri bezplatne odovzdaných výrobkov v roku 2023Garancia

28.4.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Rozpis DPH na faktúre v roku 2023Garancia

27.4.2023, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Živnostník ako zamestnávateľ a DzMVGarancia

27.4.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Výdavky na ochranu majetku podnikateľaGarancia

26.4.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Podanie žiadosti o vrátenie dane z iného členského štátu v roku 2023Garancia

25.4.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Odpočítanie DPH pri uplatňovaní osobitnej úpravy DPH na základe prijatia platbyGarancia

25.4.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Osobitný spôsob odpisovania u mikrodaňovníkaGarancia

24.4.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Zrušenie registrácie podľa § 7 zákona o DPH v roku 2023Garancia

24.4.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Predaj podniku a základ dane z pohľadu DPH v roku 2023Garancia

21.4.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Prijatý dar v účtovníctve živnostníkaGarancia

21.4.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Obrat a povinnosť registrácie za platiteľa DPH v roku 2023Garancia

20.4.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Miesto dodania tovaru spojeného s prepravou alebo odoslanímGarancia

20.4.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Povinnosť vyhotovenia faktúry platiteľom v roku 2023Garancia

19.4.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Postup platiteľa dane pri vývoze v roku 2023Garancia

18.4.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Informácia k zrušeniu registrácie platiteľa DPH po 1. 1. 2023Garancia

17.4.2023, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Daňová povinnosť pri dodaní tovaru v tuzemsku v roku 2023Garancia

14.4.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Smernica o práci nadčas a pracovnej pohotovostiGarancia

13.4.2023, JUDr. Zlatica Balážová, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Checklist - Smernica - Smernica upravujúca vypracovanie pracovnej zmluvyGarancia

13.4.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Checklist - Smernica - Smernica o tvorbe systému hodnotenia výkonnosti zamestnancov a o ich rozvojiGarancia

13.4.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Checklist - Smernica - Smernica o zákaze fajčenia na pracoviskuGarancia

13.4.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Smernica o poskytovaní dovolenky na zotavenieGarancia

13.4.2023, JUDr. Zlatica Balážová, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Checklist - Smernica - Smernica o tvorbe a použití sociálneho fonduGarancia

13.4.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Smernica o poskytovaní odstupného a odchodnéhoGarancia

13.4.2023, Ing. Miroslav Mačuha, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus