dnes je 6.7.2022

Input:

DPH pri predaji a prenájme nehnuteľností

16.5.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:54:56

Kapitoly videa

Problematika aplikácie dane z pridanej hodnoty na transakcie s nehnuteľnosťami je pomerne komplikovaná, avšak v praxi často riešená. Webinár poskytuje odpovede na otázky spojené s DPH pri predaji a prenájme pozemkov a stavieb a to vrátane režimu oslobodenia a možnosti voľby DPH režimu, posúdenia postavenia predávajúceho, prenosu daňovej povinnosti na kupujúceho, úpravy odpočítanej dane pri zmene účelu použitia majetku. Súčasťou prezentácie je aj modelový príklad.

Lektor

Ing. Vladimíra Mačuhová

Ako externý spolupracovník viacerých poradenských kancelárii sa venuje poradenstvu pri konštrukcii nových biznisov, DPH problematike a zdaňovaniu kryptoaktív. V minulosti pracovala ako supervízor v spol. Ernst & Young, manažér daní  v T-Mobile, CEO v spol. Finservis Tax.

Je členkou Metodicko-legislatívnych komisií pre daň z príjmov právnických osôb a pre DPH v rámci Slovenskej komory daňových poradcov. Venuje sa pripomienkovaniu novej legislatívy, prednáškovej činnosti a odborným článkom.