dnes je 27.3.2023

Input:

Dôsledky využitia osobitného spôsobu úhrady dane na dodávateľa

16.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.02.1.6 Dôsledky využitia osobitného spôsobu úhrady dane na dodávateľa

Ing. Ján Mintál

Vychádzajúc z ustanovenia § 69 ods.1 ZDPH vyplýva, že platiteľ dane, ktorý dodáva tovar alebo službu v tuzemsku, je povinný platiť daň, ak zákon neustanovuje inak, napr. ak nedochádza k prenosu povinnosti platiť daň na príjemcu plnenia. Daň je pritom splatná do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom zo zdaniteľného obchodu vznikla daňová povinnosť.

V prípade, ak odberateľ využije možnosť osobitnej úhrady dane v zmysle ustanovenia § 69c zákona o DPH, a rozdelí platbu a následne uhradí by dodávateľovi len časť protihodnoty, ktorá zodpovedá základu dane, nie je povinnosť dodávateľa platiť daň, dotknutá. Dodávateľ je teda povinný v daňovom priznaní uviesť daň, ktorú je povinný platiť, aj v takejto situácii. Od splatnej dane je oprávnený uplatniť odpočítateľnú daň a je povinný